cur = run (走る)

語根「cur」

current

/kə́ːrənt/

[走っている]

(形) 現在の

currently /kə́ːrəntli/ (副) 現在は

currency

/kə́ːrənsi/

[走っているもの]

(名) 通貨

curriculum

/kəríkjələm/

[走るもの]

(名) カリキュラム

concur

/kənkə́ːr/

[con- = com- (接頭) = together ]

(一緒に走る) → (動) 同意する

concurrence /kənkə́ːrəns/ (名)〔意見などの〕一致

concurrent /kənkə́ːrənt/ (形) 同時に起こる

incur

/inkə́ːr/

[in- (接頭) = into ]

(中に走り込む) → (動) 被る

occur

/əkə́ːr/

[oc- = ob- (接頭) = before ]

(目の前で走る) → (動) 起こる

recur

/rikə́ːr/

[re- (接頭) = again ]

(再び走る) → (動) 再発する

recurrent /rikə́ːrənt/ (形) 再発する

recurrence /rikə́ːrəns/ (名) 再発

excursion

/ikskə́ːrʒən/

[ex- (接頭) = out ]

(外へ走ること) → (名) 小旅行

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト