magn, maj, max = great (大きい)

語根「magn, maj, max」

magnify

/mǽgnəfài/

[-fy (接尾) = 〜化する ]

(大きくする) → (動) 拡大する

magnifier /mǽgnəfàiər/ (名) 拡大レンズ

magnificent

/mægnífəsnt/

[fic- (接頭) = make (作る) ]

(大きく作った) → (形) 壮大な

magnificence /mægnífəsns/ (名) 壮大

magnitude

/mǽgnətjùːd/

[-itude (接尾) = (抽象名詞を表す) ]

(名) 大きいこと

major

/méidʒər/

[-or (接尾) = 比較級 ]

(形) より大きい

minor /máinər/ [min (語根) = small(小さい)] (形) より小さい

majority

/mədʒɔ́(ː)rəti/

[-or (接尾) = 比較級 ]

(より大きい方) → (名) 大多数

minority /mənɔ́(ː)rəti/ [min (語根) = small(小さい)] (名) 少数の方

majesty

/mǽdʒesti/

[大なること ]

(名) 尊厳

majestic /mədʒéstik/ [-ic = 〜的] (形) 威厳のある

maximum

/mǽksəməm/

[最も大きいこと]

(名) 最大限

minimum /míniməm/ [min (語根) = small(小さい)] (名) 最小限

maximal

/mǽksəml/

[-al (接尾) = 〜に関する ]

(最も大きいことに関する) → (形) 最大の

minimal /mínəml/ [min (語根) = small(小さい)] (形) 最小の

maximize

/mǽksəmàiz/

[-ize (接尾) = 〜化する ]

(動) 最大化する

minimize /mínəmàiz/ [min (語根) = small(小さい)] (動) 最小化する

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト