min = small (小さい)

語根「min」

minify

/mínəfai/

[-fy (接尾) = 〜化する ]

(小さくする) → (動) 縮小化する

minimal

/mínəml/

[-al (接尾) = 〜関する ]

(小さいことの) → (形) 最小の

maximal /mǽksəml/ (max = great (大きい)) (形) 最大の

minimize

/mínəmàiz/

[-ize (接尾) = 〜化する ]

(動) 最小化する

maximize (max = great (大きい)) /mǽksəmàiz/ (動) 最大化する

minor

/máinər/

[-or (接尾) = 比較級 ]

(形) より小さい

minority /mainɔ́(ː)rəti/ (名) 少数派

major (maj = great (大きい)) /méidʒər/ (形) より大きい

majority /mədʒɔ́(ː)rəti/ (名) 大多数

minimum

/míniməm/

(minorの最上級)

(形) 最小の

maximum /mǽksəməm/ (max = great (大きい)) (名) 最大限

minus

/máinəs/

[より小さい]

(形) マイナスの

minute1

/mínət/

[時間を細分したもの]

(名) 分

minute2

/mainjúːt/

[極めて小さい]

(形) 微細な

mince

/míns/

[小さくする]

(動) (肉などを) 細かく切り刻む

miniature

/míniətʃər/

[小さいもの]

(名) ミニチュア

minister

/mínəstər/

[-ster (接尾) = 人 ]

(小さい者→しもべ) → (名) 大臣(国のしもべ)

ministry /mínəstri/ (名) 省

administer

/ədmínistər/

[ad- (接頭)= to ] [minister = 大臣]

(大臣の職務を果たす) → (動) 管理する

administration /ədmìnistréiʃən/ (名) 管理

administrator /ədmínistrèitər/ (名) 管理者

diminish

/dimíniʃ/

[di = dis- (接頭) = apart ] [-ish (接尾) = 〜にする ]

(離して小さくする) → (動) 減らす

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト